Ziekte en verlof

Naar de dokter of vrij vragen voor gewichtige omstandigheden

Ziekmelding

Is uw kind ziek? Het is belangrijk om dit bijtijds te melden. Dit gebeurt telefonisch: 0118 - 65 02 02.

Is de school niet bereikbaar? Stuur dan een bericht via Parro of stuur een mail.

Een kind dat niet ziek gemeld is, is ongeoorloofd afwezig.

Extra verlof

Het is mogelijk om in speciale gevallen extra verlof aan te vragen. Hiervoor gelden strikte regels. U kunt deze nalezen in het aanvraagformulier voor extra verlof dat u hieronder vindt. Het ingevulde formulier dient ruim voor de aangevraagde datum op school ingeleverd te zijn. De directeur beoordeelt of de aanvraag akkoord is.

Aanvraagformulier extra verlof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs