Overblijf en opvang

Uw kind is ook na schooltijd van harte welkom!

Overblijf

Alle kinderen van de school blijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag over. Tijdens de middagpauzes is er toezicht op het plein.

Naschoolse opvang

De Maneblusstertjes verzorgt de opvang na schooltijd. Die opvang is op dinsdag- en donderdagmiddag beschikbaar. Voor meer informatie kunt u mailen naar De Maneblussertjes.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs