Klachtenprocedure

We spreken graag met u als het anders loopt dan gewenst

Wij ontvangen graag feedback van u als ouder. Mocht u een klacht hebben, dan vinden wij het prettig dat u met een klacht altijd eerst naar de persoon gaat over wie de klacht gaat. U kunt ook terecht bij de directie van de school. We vertrouwen erop dat we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Wordt uw klacht niet naar uw tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht neerleggen bij het schoolbestuur, de vertrouwenspersoon of bij onze klachtencommissie.

Klachtenregeling

Onze Wijs, de Stichting waarvan onze basisschool deel uitmaakt, heeft een klachtenregeling. U vindt deze onderaan deze pagina. U kunt een klacht rechtstreeks of via een vertrouwenspersoon indienen.

Externe vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen zijn mensen die in eerste instantie klachten aanhoren. Klachten kunnen heel divers zijn: gebrek aan vertrouwen, vermoedens van pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie en geweld. Indien nodig zal de vertrouwenspersoon advies geven over eventuele volgende stappen of bemiddelen tussen de betrokkenen.

De gegevens van de vertrouwenspersoon zijn:

Karen Keukelaar

Tel.: 06 - 25 06 58 00

E-mail: k.keukelaar@gmail.com


Klachtenprocedure Onze Wijs

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs