Externe organisaties

We doen het niet alleen

Peuterspeelzaal ‘t Groentje

Sinds enkele jaren huist PSZ ‘t Groentje in onze school. Iedere woensdag- en vrijdagochtend krijgen de kinderen activiteiten aangeboden die ervoor zorgen dat de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd.

De peuterspeelzaal is een zelfstandig orgaan binnen het dorp en wordt in de vorm van een vereniging gedragen door de gemeenschap van Sint Laurens.

BSO De Maneblussertjes

De BSO wordt verzorgd door De Maneblussertjes. Ieder jaar wordt gekeken op welke dagen dit rendabel is. Uitgangspunt is om dit op de dinsdag- en donderdagmiddag te organiseren. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@maneblussertjes.nl.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs