Privacyverklaring

Op al de scholen van Onze Wijs wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en van ouders. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van Onze Wijs worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. De privacybepalingen die van kracht zijn op onze school zijn vastgelegd in het Informatiebeveiligings- en privacybeleid 2.0 van Onze Wijs. In dit privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school en het bestuur de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. U kunt dit beleid vinden op de website van onze stichting en van onze school.

Bekijk volledige privacy overeenkomst

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs