Missie en visie

Samen groeien in geborgenheid

  • Doelgericht: We weten wat we willen bereiken, als school, als team en met de leerlingen.
  • Samen: We vormen de school samen binnen een kleine gemeenschap waar iedereen elkaar kent.
  • Ontwikkeling: Een veilige en rustige basis is de meest vruchtbare bodem voor een goede ontwikkeling.
  • Kindgericht: Door onze kleinschaligheid krijgt elke leerling de aandacht die hij of zij verdient.
  • Resultaat: We vinden het belangrijk dat ons onderwijs resultaat heeft in de ontwikkeling en welbevinden van kinderen.
Klein maar fijn, met 60-75 leerlingen zijn wij groots in kleinschaligheid.


missie en visie

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs