Medezeggenschapsraad

Meedenken over beleid

Een MR bestaat uit ouders en leerkrachten zodat van alle kanten beleidskundige zaken kunnen worden belicht. Ook denkt de MR op een positief kritische manier mee over organisatorische zaken en spart desgevraagd met de directeur over het reilen en zeilen van de school. De directeur kan ook bij de vergaderingen van de MR aanwezig zijn, mocht dat nodig zijn.

Leden

  • voorzitter: Sander Pellikaan (ouder)
  • secretaris: Wesley Tang (leerkracht)
  • lid: vacature (ouder)
  • lid: Mardina Willemse (leerkracht)
  • lid: vacature (ouder)

Mocht u rechtstreeks de MR willen benaderen, dan kunt u mailen naar mrpalmenhof@onzewijs.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR op schoolniveau heeft Onze Wijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en stemt in met besluiten genomen door het schoolbestuur. Er zijn ouders en leerkrachten die deelnemen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onze Wijs.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs