Medezeggenschapsraad

Een MR bestaat uit een geleding van het personeel en een geleding van ouders. De MR ontvangt jaarlijks o.a. de beleidsplannen en de begroting van de school. Ook adviseert de MR over het vaststellen van vakanties en vrije dagen. Op deze manier zijn de leden van de MR op de hoogte van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.

De MR vertegenwoordigd de ouders en medewerkers van de school. De MR kan ook eigen standpunten kenbaar maken aan de directie of het bestuur. Er worden dus onderwerpen aangedragen door de ouders en medewerkers zelf.

Leden

  • voorzitter: S. Pellikaan (ouder)
  • secretaris: meester Wesley (leerkracht)
  • lid: juf Nadine (leerkracht)
  • lid: N. de Ridder (ouder)
  • lid: P. Selen (ouder)

Mocht u rechtstreeks de MR willen benaderen, dan kunt u mailen naar mrpalmenhof@onzewijs.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR op schoolniveau heeft Onze Wijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en stemt in met besluiten genomen door het schoolbestuur. Er zijn ouders en leerkrachten die deelnemen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onze Wijs.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs