Welkom op Palmenhof!

Ons motto is: Samen groeien in geborgenheid.

Palmenhof is een school waar ieder kind gekend en gezien wordt.
Wij begeleiden de kinderen doelgericht en met persoonlijke aandacht binnen een prettige leeromgeving. We werken met vier groepen. Wij gaan uit van de manier waarop kinderen leren en passen, waar mogelijk, ons onderwijs hier op aan. Door op deze manier te werken worden kinderen aangesproken op hun eigen ontwikkeling en tempo.

Door ons hechte en enthousiaste team voelt ieder kind zich bij ons gezien.


Met een lach naar huis
Een uniek kenmerk van onze school is de kleinschaligheid. Iedere leerkracht kent alle leerlingen van de school bij naam. Bij ons is er ruimte om plezier te hebben. Het is dan ook ons streven om aan het einde van de dag ieder kind met een lach op zijn of haar gezicht naar huis te laten gaan, waarbij er veel is geleerd in een fijne leeromgeving.

Palmenhof is een rustige en veilige basis voor de leerlingen bij ons op school. Ook de ouders betrekken we veel in de samenwerking.

Buitenlessen en veel aandacht voor natuur en milieu
Palmenhof heeft het certificaat gezonde school behaald. In ons lesprogramma nemen bewegend leren, buitenlessen en aandacht voor natuur en milieu een belangrijke plek in. Zo werken wij iedere week met de leerlingen in onze eigen moestuin en zijn er verschillende projecten rondom natuur en milieu, zoals o.a. ‘De week van de schooltuin’ en de buitenlesdag.

Op basisschool Palmenhof vinden wij dat schooltuinieren bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind, het leren, het samenwerken en gezond leren
eten. Door het werken in onze schoolmoestuin leren de kinderen niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun handen. Er zijn actieve moestuinouders die het team hierbij ondersteunen. Bij onze moestuin hoort het Hoftuinplan. Hierin wordt beschreven wanneer er gezaaid en geoogst moet worden en welke spullen we hiervoor nodig hebben.

Als team hebben we scholing gehad van IVN Natuureducatie met als onderwerp ‘Je buitenruimte als rijke leeromgeving’. We werken gericht om het schoolplein en de omgeving nog meer bij ons onderwijs te betrekken. Deze kennis zetten we dan ook actief in bij onze buitenlessen.

Palmenhof 2024 057 Palmenhof 2024 066 Palmenhof 2024 071 Palmenhof 2024 068 20240529 120620 20240628 104743 20240628 104738 20240628 101231 20240614 114502 20240628 094701 IMG 20240628 WA0007 20240628 104612 20240628 104638

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs