Samen, plezier, uniek, groei en groen

Op onze school werken we samen met als leidraad vijf kernwaarden. Deze waarden laten zien waarom en hoe we dingen doen en benadrukken wat we belangrijk vinden op Palmenhof.

Samen

Bij ons op school creëren wij een vriendelijke en ondersteunende omgeving waarin iedereen meetelt, samenwerkt en zich veilig en gewaardeerd voelt.

Deze kernwaarde gaat over:

 • Vriendschap: Vriendelijk zijn, elkaar helpen en samen plezier hebben.
 • Gezien worden: Iedereen wordt erkend en gerespecteerd voor wie ze zijn.
 • Samenwerken: Werken als een team, elkaar helpen om doelen te bereiken.
 • Vertrouwen: Eerlijk zijn en op elkaar kunnen rekenen.
 • Veilig voelen: Een plek waar je jezelf kunt zijn en je beschermd voelt.

Plezier

Het creëren van een leeromgeving waar plezier betekent dat leren leuk is en iedereen zichzelf mag zijn.

Deze kernwaarde gaat over:

 • Samen leren op je eigen niveau en trots zijn op wat je doet.
 • Leuke dingen doen, zoals werken in de moestuin en bewegend leren.
 • Aardig zijn en elkaar helpen.
 • Afwisseling in het aanbod van leeractiviteiten.
 • Ontdekken van de natuur.
 • Leraren die veel plezier hebben in het lesgeven en zorgen voor een fijne leeromgeving voor de kinderen.

Uniek

De kernwaarde Uniek gaat over het vieren van verschillen en het aanmoedigen van elk kind om zichzelf te zijn en te groeien op zijn of haar eigen unieke manier.

Deze kernwaarde gaat over:

 • Elk kind heeft zijn eigen talent. De leerlingen krijgen bij ons de mogelijkheid om deze talenten te ontdekken en in te zetten.
 • We moedigen creativiteit aan. Problemen oplossen en nieuwe dingen bedenken hoort hier ook bij.
 • Elk kind leert en groeit op zijn eigen manier. We geven iedereen de kans om te groeien op zijn of haar eigen tempo.
 • We leren de kinderen om zelf verantwoordelijk te zijn. Ze mogen zelf keuzes maken en leren om zelfstandig te zijn.
 • We leren de kinderen om aardig en behulpzaam te zijn tegen anderen, om te waarderen dat we allemaal anders zijn en om goed voor onze omgeving te zorgen.

Groei

Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid om in hun eigen tempo te groeien in hun ontwikkeling.

Deze kernwaarde gaat over:

 • Persoonlijke groei en ontwikkeling van kinderen. We streven voortdurend naar verbetering, het uitdagen van grenzen en het omarmen van veranderingen.
 • Het vergaren van kennis, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het koesteren van talenten.

Onze missie, identiteit en kernwaarden benadrukken wat ons verbindt.

Groen

Wij hebben aandacht voor het beschermen van de natuur, leren over het milieu en genieten van de buitenwereld.

De kernwaarde gaat over:

 • Milieubewuster zijn: Het betekent zorg dragen voor onze planeet door bewust te zijn van hoe we omgaan met de natuurlijke bronnen en afval verminderen.
 • Groene omgeving: Het creëren van een omgeving met meer bomen, planten en natuur om ons heen.
 • Natuur- en buitenlessen: Leren over de natuur en buiten zijn terwijl we leren.
 • Moestuin: Samenwerken en leren over planten door onze eigen groenten te verbouwen.
 • Buitenspelen: Genieten van de natuur en buitenspelen om plezier te hebben.

Image 6

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs