Afstemming voor ieder kind

We geven op onze school les aan alle leerlingen, maar er zijn geen twee gelijk. Ons uitgangspunt is ieder kind te geven wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen. Daarom moeten we de kinderen uitdagen, prikkelen, begeleiden en soms sturen. Dit doen we niet alleen in het leren, maar ook in de persoonsontwikkeling. We kijken naar de wereld om ons heen en de ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden.

We vinden het belangrijk dat kinderen zo passend mogelijk op niveau les krijgen. Daarom proberen we af te stemmen op de behoeften van kinderen. Voor kinderen die meer aankunnen, bieden we iets extra's: Frans, wiskunde, projecttaken en leren-leren. Voor kinderen die extra hulp nodig hebben vindt de afstemming zoveel mogelijk plaats in de klas. Het kan zijn dat de leerstof op het eigen leerniveau wordt aangepast.

Palmenhof 2024 042 Palmenhof 2024 025

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs